Varför utföra en Översyn av säkerhetskoder analys med TeamSecure?

Våra medarbetare är viktiga

Översyn av säkerhetskoder

En granskning av säkerhetskod är en särskild uppgift som omfattar manuell och/eller automatiserad granskning av en applikations källkod för att identifiera säkerhetsrelaterade svagheter i koden. Våra experter granskar den befintliga koden och prioriterar sårbarheterna i samband med kundens organisation, genom att ta hänsyn till sannolikheten för angrepp och de affärsmässiga konsekvenserna av ett intrång. De samarbetar med applikationsutvecklare för att ge insikter och metoder om hur man kan göra applikationens källkod mer sund och säker genom att implementera en lista över bästa metoder för säker kodning, inklusive validering av inmatning, parametriserade uttalanden, säkra metoder för minneshantering, datakryptering och mycket mer.

Säkerställande av dagens och morgondagens värld

Medan vissa bara oroar sig, säkrar vi dagens och morgondagens värld på Finland och andra platser. Säkerhetsbrister stör ständigt företag och orsakar enorma kostnader. En del av vårt uppdrag som företag är att ständigt analysera de senaste sårbarheterna och hackningstrenderna och metoderna, för att bättre förstå var nästa hot kan komma ifrån.

Säkerställande av dagens och morgondagens värld
Vi började med en enkel observation

Vi började med en enkel observation

Allt fler företag investerar och är beroende av digitala tillgångar. Att hålla sig uppdaterad med all teknik blir alltmer komplicerat och tidskrävande. De flesta företag på Finland har helt enkelt inte expertisen internt eller tid och kunskap att rekrytera de cybersäkerhetsresurser de behöver. Vårt uppdrag på Team Secure är enkelt. Upptäcka, anställa och behålla topptalanger inom cybersäkerhet. Detta gör att våra kunder kan fortsätta att fokusera på sina kort- och långsiktiga projektmål och inte oroa sig för säkerhetshot.

Behöver du hjälp med Översyn av säkerhetskoder?

Säkerheten i din IT-infrastruktur bör vara din högsta prioritet. Ta kontakt med oss.